top of page

Over ons

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van professionele en amateurkunst met alle daartoe geëigende middelen, onder meer door het organiseren van exposities en educatie.

Eventuele giften worden gebruikt voor o.a. workshops en/of andere culturele doeleinden.

Het bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers die met grote regelmaat vergaderen om lopende zaken te bespreken.

Een afvaardiging van het bestuur begeleidt de exposant voor en tijdens de expositie.

BESTUURSLEDEN:

Hans van Brunschot
Voorzitter    
hvbmedpro@gmail.com     
06 51586744 

Carla Willems
Secretaris            
galeriedeverdieping          
06 12710283

Jan Habraken  
Penningmeester  
jpmhabraken@gmail.com 
06 57334881


Louis van den Meijdenberg 
Vicevoorzitter       
louis@plm.nl          
06 53738610

Leon Verhoeven         
leonverhoeven24@gmail.com   
06 42824875


Jan van de Wouw     
janelvandewouw@home.nl        
06 12162944

Wally Wonnink

wfwonnink@gmail.com

06 18227251

Kees Boon

keesboon@hotmail.com

06 57349192

Over ons: About Us
bottom of page