top of page

Over ons

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van professionele en amateurkunst met alle daartoe geëigende middelen, onder meer door het organiseren van exposities en educatie.

Eventuele giften worden gebruikt voor o.a. workshops en/of andere culturele doeleinden.

Het bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers die met grote regelmaat vergaderen om lopende zaken te bespreken.

Een afvaardiging van het bestuur begeleidt de exposant voor en tijdens de expositie.

BESTUURSLEDEN:

Hans van Brunschot
Voorzitter    
hvbmedpro@gmail.com     
06 51586744 

Carla Willems
Secretaris            
carlawillems99@gmail.com       
06 12710283

Simone van de Loo

Penningmeester 
 
06 45190743


Louis van den Meijdenberg 
Vicevoorzitter       
louis@plm.nl          
06 53738610

Jan Habraken 

 jpmhabraken@gmail.com 

06 57334881

Leon Verhoeven         
leonverhoeven24@gmail.com   
06 42824875


Jan van de Wouw     
janelvandewouw@home.nl        
06 12162944

Wally Wonnink

wfwonnink@gmail.com

06 18227251

Kees Boon

keesboon@hotmail.com

06 57349192

Marleen Buysrogge

06 38289755

Inne van Bergenhenegouwen

06 36053826

Over ons: About Us
bottom of page