top of page
Art Gallery

Privacy

Onze privacy afspraken

Stichting Galerie de Verdieping
Organiseert kunstexposities in Cultureel Centrum Den Boogaard in Moergestel zonder winstoogmerk.

1. Contactgegevens: 
https://galeriedeverdieping.de...
Secretariaat: Carla Willems
06 12710283

2. Verwerking persoonsgegevens
Stichting Galerie de Verdieping (SGdV) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van SGdV of omdat u deze zelf aan SGdV verstrekt.
SGdV verwerkt onderstaan de persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam 

  • Adres en woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

3. Ontvangers van persoonsgegevens
De bestuursleden van SGdV hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
SGdV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op.

5. Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
SGdV verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: u te kunnen bellen, bezoeken of (digitale) post te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

6. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
SGdV doet niet aan profilering en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens
SGdV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SGdV verwijdert uw persoonsgegevens niet na afloop van een expositie, omdat we u bijvoorbeeld later nog willen benaderen om deel te nemen aan een jubileumexpositie. Op uw verzoek kunnen persoonsgegevens ten alle tijden worden verwijderd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
SGdV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies en statistiekenteller op de website
SGdV gebruikt alleen analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. SGdV maakt gebruik van Statcounter om bezoekersaantallen op de website bij te houden, waarbij de IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SGdV en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Dergelijke verzoeken aangaande uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of via e-mail kenbaar maken. Wij reageren zo snel mogelijk en binnen 4 weken op uw verzoek.
SGdV  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Beveiliging persoonsgegevens
SGdV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

12. Datalekken
In geval van datalekken wordt dit geregistreerd door SGdV en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy: Welcome
bottom of page